http://work.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

สินค้าฝากขายราคาพิเศษ

 รวมรูปภาพและสินค้า

 ประโยชน์มังคุด

หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต

 เว็บบอร์ด

 ช่องทางรวย/งานรายได้

 บทความ

อาหารเสริมกับโรคเสื่อม

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ30/12/2009
อัพเดท12/09/2019
ผู้เข้าชม799,819
เปิดเพจ1,360,485

ความรู้

แนวคิด

ความรู้คู่เกษตร

บันเทิง ขำขัน แง่คิด

ช่องทางทำมาหากิน

ปฎิทิน

« July 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
iGetWeb.com
AdsOne.com

รีเอ็นจิเนียริ่ง(reengineering)

Reengineering

                ไมเคิล  แฮมเมอร์  ได้เขียนหนังสือซึ่งเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก  2  เรื่อง  Reengineering  The  Corporation  (ในเดือนเมษายน  ค.ศ. 1993)  และ  The  Agenda  (ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2001)   โดยผลงานของเขาได้ก่อให้เกิดคุณค่าอย่างมหาศาลแก่แนวคิดทางด้านการบริหารจัดการ  ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการรีเอ็นจิเนียริ่งองค์การเท่านั้น

 

การรีเอ็นจิเนียริ่งองค์การ

                ความคิดในการรีเอ็นจิเนียริ่งถูกหยิบยกขึ้นมาใช้   โดยนักวิชาการบางคนเชื่อว่านี่คือคำตอบที่จะทำให้องค์การบรรลุเป้าหมายในการปรับกระแสการเปลี่ยนแปลงให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้

                ไมเคิล  แฮมเมอร์ และ เจมส์  แชมปี้    ได้กำหนดแผนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนขึ้นในองค์การธุรกิจ  ซึ่งเรียกว่า   การรีเอ็นจิเนียริ่งบริษัท   (Reengineering the corporation)

 

ความหมายของรีเอ็นจิเนียริ่ง

                ตามพจนานุกรมไทยได้บัญญัติศัพท์คำว่า  Reengineering   เป็นภาษาไทยว่า  การรื้อปรับระบบ   ซึ่งมีหลายความหมายดังต่อไปนี้

1.             การเริ่มต้นกันใหม่โดยไม่ยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ละทิ้งกระบวนการที่ทำมายาวนานนำกระบวนการใหม่ที่ทันสมัยตามที่สภาพงานในขณะนั้นต้องการ  เพื่อที่จะสร้างสินค้าหรือบริการที่ให้คุณค่าแก่ผู้บริโภค

2.             พิจารณาหลักการพื้นฐาน  (Fundamental)  อีกครั้ง และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ  (Business  process)  อีกครั้ง ชนิดที่เรียกว่า  อย่างถอนรากถอนโคน  (Radical  redesign)  เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงที่ยิ่งใหญ่อย่างเห็นได้ชัด  (Dramatic)  มีหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดผลการดำเนินธุรกิจ  ได้แก่  ด้านต้นทุน  คุณภาพ  การบริการ   และความรวดเร็ว   โดยรีเอ็นจิเนียริ่งจะเน้นเรื่องกระบวนการ  (Process  orientation)  ความปรารถนาที่แรงกล้า (Ambition)  การไม่ยึดติดกับกฎข้อบังคับเดิม (Rule  breaking)  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  Technology)

3.             รูปแบบการนำกระบวนการบริหารจัดการใหม่มาแทนกระบวนการที่ใช้อยู่เดิมอย่างถอนรากถอนโคนหรือเป็นการคิดค้นหากระบวนการดำเนินกิจการขึ้นมาใหม่  เพื่อฉกฉวยข้อได้เปรียบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี   หลักการของรีเอ็นจิเนียริ่งจึงต้องขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อกลยุทธ์หลักขององค์การธุรกิจนั้นทั้งในด้านการตลาด  การผลิต   การบริการ  และ อื่นๆ  เพื่อให้ได้มาซึ่งได้ข้อได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน

จากความหมายข้างต้น   การรีเอ็นจิเนียริ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำทั้งองค์การ   และดำเนินการ

ทุกด้านทั้งการตลาด   การผลิต  การบุคลากร  การบริการ   และกับทุกระบบที่สามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์การ   ดังนั้นการรีเอ็นจิเนียริ่งองค์การจึงไม่ใช่การปรับปรุงเครื่องมือสมัยใหม่  (Retool)  เพียงอย่างเดียวแต่จะต้องมีการคิดใหม่  (Rethink)   การออกแบบใหม่(Redesign)  และการปรับปรุงเครื่องมือสมัยใหม่  (Retool)   นอกจากนั้นการเลือกกระบวนการรีเอ็นจิเนียริ่งนั้น  ไมเคิล   แฮมเมอร์  และเจมส์  แชมปี้   ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้  3   ประการ  คือ  (1) กระบวนการใดมีปัญหาหนักมากที่สุด   (2)กระบวนการใดส่งผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทมากที่สุด  (3)ความเป็นไปได้ที่จะประสบผลสำเร็จในการรีเอ็นจิเนียริ่งกระบวนการนั้น

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง มีดังนี้

1.ใช้กลยุทธ์เป็นตัวนำ  ก่อนอื่นต้องพิจารณาว่าอยากให้ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจอะไรและแบบใดในอนาคตแล้วพยายามมองหาวิธีการที่จะสร้างผลกำหรจากธุรกิจนี้ เช่น การปรับกลยุทธ์มาเน้นการผลิตและการบริการที่สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่ง่ขัน  โดยเป็นองค์การที่มีต้นทุนต่ำที่สุด  และสามารถเพิ่มคุณค่าในสินค้าและบริการได้การปฏิบัติการไปในลักษณะใด

2.ต้องอาศัยการริเริ่มและการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารระดับสูง การรีเอ็นจิเนียริ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลายหน่วยงานในบริษัท  ซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุงขั้นตอนต่อเนื่องกันระหว่างแต่ละหน่วยงาน  ดังนั้นผู้บริหารที่มีอำนาจเพียงพอเท่านั้นจึงจะสามารถดูแลตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ และทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน

3.สร้างบรรยากาศของความเร่ง่วน บางครั้งการรีเอ็นจิเนียริ่งอาจไม่บรรลุผลสำเร็จ  เพราะสาเหตุมาจากแรงกดดันด้านการเมืองภายในบริษัท  ดังนั้นผู้บริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้งานต่าง ๆ  มีความเร่งเวน  ผลักดันงานให้มีความต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง  และสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ       

4.การออกแบบกระบวนการจากภายนอก  ประเด็นสำคัญของการรีเอ็นจิเนียริ่งอีกประการหนึ่งก็คือกระดาษเปล่าเพียง 1 แผ่น  ที่ใช้สำหรับเขียนขั้นตอนการทำงานแบบใหม่  ก่อนที่จะเริ่มปรับปรุงงานนั้นควรจะตั้งคำถามในลักษณะที่ว่าลูกค้าต้องการอะไร  แทนที่จะถามคำถามในลักษณะเดิมที่ว่าเราอยากจะขายอะไร  นอกจากนี้การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทควรมีความสอดคล้องกัน  โดยพนักงานในแต่ละหน่วยจะตกลงร่วมกัน  แต่ไม่ได้หมายความว้าต้องพึ่งพิงกับลักษณะโครงสร้างบริษัทที่มีในปัจจุบัน  กล่าวคือ  จะต้องออกแบบจากมุมมองของลูกค้าก่อนแล้วจึงมาพิจารณาว่าองค์การควรจะมีการดำเนินงานอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้นั้นจะต้องใช้การสำรวจและวิจัยหลายรูปแบบ  นอกจากนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานนักกับการศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ของงานที่มีในปัจจุบัน  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ทิ้งระบบเก่าทันที  เพราะระบบเก่าอาจนำมาใช้พิจารณาจุดที่สำคัญของงานได้บ้างในบางขั้นตอน

5.การดำเนินการกับที่ปรึกษา  บ่อยครั้งที่พบว่าที่ปรึกษาทางธุรกิจขององค์การอาจทำอะไรที่ผิวเผินที่ปรึกษาเหล่านี้เข้ามาสำรวจ  สัมภาษณ์พนักงาน  แล้ววิเคราะห์ผลจากตัวเลข  นำเสนอข้อคิดเห็นในสิ่งที่ค้นพบต่าง ๆ  ตั้งแต่ต้นจนจบ  คือ  เริ่มตั้งแต่การออกแบบบาน  การนำแผนไปปฏิบัติ  และให้การฝึกอบรมแก่ผู้เชี่ยวชาญภายในองค์การเพื่อถ่ายทอดหลักการเหล่านั้นให้ไปถึงระดับล่าง

6.ทำการผนวกกิจกรรมของระดับบนลงสู่ระดับล้างกับกิจกรรมของระดับล่างขั้นสู่ระดับบนเข้าด้วยกันถ้ามองอย่างผิวเผินแล้วการรีเอ็นจิเนียริ่งเป็นการเน้นหนักเรื่องภาวะความเป็นผู้นำ   เทคโนโลยี  และการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน  ซึ่งจะขัดแย้งกับแนวคิดการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ(Total  Quality Management TQM)  หรือการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมอื่น ๆ  สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือ  การรีเอ็นจิเนียริ่งไม่สามารถเริ่มต้นได้จากระดับล่าง  เพราะอาจจะมีการขัดขวางจากกลุ่มคนหรือหน่วยงานภายในองค์การ  แต่การบริหารจากระดับบนสู่ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องของระบบ  TQM  (ระบบงานที่มีการปรับปรุงงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่องโดยให้ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีส่วนร่วม)  จึงอาจกล่าวได้ว่าการตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องของการบริหารจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง  ขณะเดียวกันวิธีการทำงานเป็นเรื่องของการบริหารจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน

อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในองค์การก็คือ  เมื่อทำการรีเอ็นจิเนียริ่งแล้วจะมีการเปลี่ยนวิธีการทำงานของพนักงาน  ซึ่งมีตัวแปรสำคัญที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  วัฒนธรรมขององค์การ  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถทำได้  โดยผู้บ่ริหารอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย  ประเด็นหลักจึงไม่ได้อยู่ที่วิธีการแบบเก่าหรือวิธีการแบบใหม่  แต่อยู่ที่ช่วงเวลาการถ่ายโอนวิธีการทำงานแบบเก่ากับแบบใหม่นั้นหมายความว่า  เมื่อมีการร่างการออกแบบผังงานใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีภาวะความเป็นผู้นำที่แท้จริงมาลงมือปฏิบัติในช่วงเวลาที่สำคัญนี้  การรีเอ็นจิเนียริ่งจึงจะเกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่  กล่าวโดยสรุปก็คือการรีเอ็นจิเนียริ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการทำงานแบบเก่า  (ทำการปฏิวัติ)  ให้เป็นแบบใหม่โดยอาศัยกำลังภายในองค์การหรือหน่วยงานเดิมที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ  ทั้งนี้การสร้างวิธีดำเนินงานขึ้นมาใหม่จะต้องอาศัยความสามารถในการหยั่งรู้  ตลอดจนวิจารณญาณที่ลึกซึ้งของฝ่ายบริหารอย่างแท้จริง  การทำรีเอ็นจิเนียริ่งมี  5 ขั้น

ขั้นที่ 1   กำหนดสิ่งทีองค์การจำเป็นต้องทำ

ขั้นที่ 2   สร้างสิ่งที่เป็นแบบจำลองของการบริหารงาน  ซึ่งก็คือ  การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  ที่ค่อนข้างจะเป็นไปได้ในอนาคตและมีความชัดเจน

ขั้นที่ 3   ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการหลักของการบริหารองค์การ  ไม่ควรสร้างผังงานของกระบวนการปัจจุบันเพียงแต่มองและพิจารณาเท่านั้น

ขั้นที่ 4   ออกแบบกระบวนการใหม่

ขั้นที่5     การนำกระบวนการใหม่ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

 

ขั้นที่ 1   การกำหนดสิ่งที่องค์การจำเป็นต้องทำ

                การกำหนดสิ่งที่องค์การจำเป็นต้องทำ  ควรเริ่มต้นจากเหตุผลของการก่อตั้งองค์การธุรกิจว่า  ผู้ประกอบการหรือเจ้าของต้องการให้ธุรกิจนั้นเกิดขึ้นเพื่ออะไร  ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดสิ่งที่องค์การจำเป็นต้องทำได้อย่างถูกต้องถ้าหากจะแบ่งประเภทของธุรกิจตามการดำเนินงานแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น  3  ประเภท  คือ

1.                                     ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต  สิ่งที่องค์การประเภทนี้จำเป็นต้องทำคือ  การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี  สามารถใช้งานได้นาน  คุ้มกับจำนวนเงินที่จ่ายไป  ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้  ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและสังคม  ตลอดจนสอคล้องกับความต้องการของลูกค้า

2.                                     ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย  สิ่งที่องค์การประเภทนี้จำเป็นต้องทำคือ  การสรรหาสินค้ามาตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม  ในปริมาณที่พอเพียง  ราคาที่ยุติธรรม  มาจากแหล่งผู้ผลิตที่เชื่อถือได้  และไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าจนขาดคุณธรรม

3.                                     ธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ  สิ่งที่องค์การประเภทนี้จำเป็นต้องทำคือ  การตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการบริการต่าง ๆ          จนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด  โดยการบริการจะขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจนั้นว่าดำเนินการในด้านใด  ตัวอย่างลักษณะของธุรกิจเกี่ยวกับการบริการมีดังนี้

3.1                              ธุรกิจธนาคาร  ให้บริการเกี่ยวกับการเงินในรูปแบบต่าง ๆ

3.2                              ธุรกิจสื่อโฆษณาให้บริการด้านการเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้ลูกค้าสามารถขายสินค้าของเขาได้มากที่สุด

3.3                              ธุรกิจประกันภัย  ให้บริการเกี่ยวกับความมั่งคงในด้านชีวิตและทรัพย์สิน

3.4                              ธุรกิจหนังสือพิมพ์  ให้บริการด้านการนำข่าวสารจากแหล่งเกิดเหตุไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ  และเป็นกลาง  ไม่ต่อเติมเนื้อหาแบบไร้จรรยาบรรณ

อาจสรุปได้ว่าธุรกิจทุกประเภทดังที่กล่าวมามีเป้าหมายสำคัญตรงกันคือ  ธุรกิจทุกประเภทต้องการขายความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  เพื่อให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าและมาใช้บริการเฉพาะแต่องค์การของเขาเท่านั้น  โดยพยายามรักษาความพึงพอใจนี้ให้เกิดขึ้นยาวนานที่สุด  ซึ่งหมายถึงองค์การก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน  ดังนั้นหลักสำคัญของธุรกิจบริการก็คือ  การขายความพึงพอใจในระยะยาวโดยมุ่งกำไรจากลูกค้าอย่างยุติธรรม  ดังนั้น  ผลที่ตามมาก็จะทำให้องค์การนั้นสามารถครองส่วนแบล่งทางการตลาดได้สูงสุดเหนือคู่แขจ่งขันรายอื่น ๆ  เมื่อเข้าใจในภารกิจของงานในองค์การแล้วก็จะนำไปสู่ขั้นตอนการหาวิสัยทัศน์ (Vision)  ในขั้นตอนที่ 2  ต่อไป

                การทำรีเอ็นจิเนียริ่งที่จะให้ได้ผลสำเร็จผู้บริหารจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจกับพนักงานอย่างชัดเจน  เพื่อให้พนักงานทราบสถานการณ์โดยทั่วไปของธุรกิจ  เข้าใจในเป้าหมายและทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขั้น  เพื่อสร้างความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วม  ตลอดจนสร้างความเข้าในเรื่องรีเอ็นจิเนียริ่งอย่างแท้จริง  นอกจากจะต้องสร้างความเข้าใจเพื่อให้พนักงานร่วมมือในการทำรีเอ็นจิเนียริ่งแล้ว  ผู้บริหารควรทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

1.            เรื่องที่ต้องนำมาดำเนินการ (Case  For  action)          หมายถึง  สถานการณ์ของธุรกิจและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและธุรกิจยอมรับได้  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้

1.1                              เรื่องราวต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจในปัจจุบัน  ความเปลี่ยนแปลงตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ที่สำคัญรวมถึงรู่แข่งขันซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจ

1.2                              ปัญหาของธุรกิจที่เผชิญอยู่ (Business problem)  เช่น  ต้นทุนสูงเกินไป  พนังงานลาออกมาก  หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย

1.3                              ภาวะความต้องการของตลาด  (Marketplace demands)  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจต้องทำการเปลี่ยนแปลง

1.4                              การวินิจฉัยปัญหา (Diagnostics)  เป็นการค้นหาสาเหตุ  ข้อบกพร่อง  หรือจุดอ่อนของธุรกิจที่ธุรกิจไม่ดำเนินการแก้ไข

2.                                     รายละเอียดของวิสัยทัศน์  (Vision statement)  หมายถึง  สิ่งที่ธุรกิจต้องการจะเป็น  ( This  is  what  we as a company need to become)  ซึ่งจะต้องเป็นเป้าหมายในด้านต่าง ๆ  ดังนี้

2.1                              ศิลปกรรม  (Artistry)  เป็นจิตนาการซึ่งต้องอาศัยความมีศิลปะเพื่อแสดงสิ่งที่ธุรกิจเชื่อว่าจะต้องทำให้สำเร็จได้โดยไม่สนใจว่าจะมีรูปแบบ  หน้าตา  และทิศทางเป็นอย่างไรมาก่อน

2.2                              ปฏิบัติตามสัญญาณ (Act as a flag)  เป็นสัญลักษณ์ที่บอกจุดมุ่งหมายปลายทางว่าได้ดำเนินการไปถูกทิศทาง  พร้อมทั้งมีการกำหนดเวลาที่ชัดเจน

2.3                              จัดเตรียมหน่วยวัดที่เป็นมาตรฐานเพื่อใช้วัดผลกระบวนการรีเอ็นจิเนียริ่ง (Provide a yardstick for measuring the process of reengineering)  เพื่อให้รู้ว่าเกิดความสำเร็จอยู่ในระดับใด

เป้าหมายของธุรกิจที่กำหนดขึ้นมาควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

1.                                     เน้นการปฏิบัติงาน (focus on  operations)

2.                                     มีวัตถุประสงค์แน่นอนที่สามารถวัดได้ (Including measurable objectives and metrics)

3.                                     มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการแข่งขันในธุรกิจอย่างมหาศาล ( Powerful enough to change basis for competition in the industry )

การหาความต้องการของลูกค้า (Finding customer needs)  และการสร้างวัฒนธรรมด้านความคิดอย่างสอดคล้องกันขององค์การ ( Creating organizational thinking culture accordingly)  ก่อนการทำรีเอ็นจิเนียริ่งองค์การควรหาความต้องการของลูกค้า   และสร้างวัฒนธรรมในด้านความคิดอย่างสอดคล้องกันให้ได้โดยมีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง  สร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความคิดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแล้วให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการลูกค้า  นอกจานนั้นยังเป็นการยืนยันว่าองค์การให้การสนับสนุนในการทำรีเอ็นจิเนียริ่งอย่างเต็มที่  ซึ่งวิธีการหาความต้องการของลูกค้าและสร้างวัฒนธรรมองค์การ  มีดังนี้

                1.            การบริหารจัดการตลาด (Market management)  มีการสร้างศูนย์รวมข้อมูลลูกค้าและผู้สนใจในบริการโดยได้ข้อมูลดังกล่าวจากลูกค้าและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ  เพื่อใช้ในการคิดค้นหารูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ

2.                                     การบริหารจัดการลูกค้า (Customer Management)  มีการสร้างศูนย์ให้บริการแก่ลูกค้า  โดยให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

3.                                     วัฒนธรรมด้านความคิด (Thinking culture)  การสร้างวัฒนธรรมด้านความคิดให้แก่พนักงานได้มาจากการรวบรวมข้อมูลด้านทัศนคติของพนักงาน  โดยใช้ทีมเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมข้ามสายงานหลายระดับ (Multi-level  cross-functional  culture transformation team)  และทีมเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจากภายนอก (Out-side  cultural transformation team)  ทำการสัมภาษณ์พนักงานโดยใช้แบบสำรวจทัศนคติของพนักงานแบบมาตรฐาน (Standard employee attitude survey)  ซึ่งจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

4.                                     การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human resources management)  มีการสร้างระบบการบริหารและการพัฒนาพนักงานที่ดี  มีความยุติธรรมในการเลื่อนตำแหน่งและการให้รางวัล  ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการเล่นพรรคพวก  หรืออคติโดยการยึดหลักการเช่น

4.1                                 ระบบการเลื่อนตำแหน่งและการให้รางวัลตอบแทนสำหรับแต่ละบุคคล (Promotion and reward system for individual)  ได้แก่

(1)                               การเลื่อนตำแหน่งบุคคลที่มีความสามารถในการทำงาน หรือผู้มีผลการปฏิบัติงานที่มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

(2)                               การให้รางวัลสำหรับการทำงานดี  หรือให้รางวัลตามผลการปฏิบัติงาน

(3)                               มีระบบรางวัลสำหรับการทำงานดีเด่นแต่ละคน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

4.2                                 ระบบการให้รางวัลสำหรับทีมงาน (Reward system for teamwork)  มีการจัดตั้งระบบการให้รางวัลแก่ทีมงาน  เพื่อปลูกฝังการทำงานเป็นทีมให้กับพนักงาน

 

ขั้นที่  2  การกำหนดวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างจะเป็นไปได้ในอนาคตและมีความชัดเจน

                วิสัยทัศน์เป็นมุมมองในอนาคตของผู้บ่ริหารที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรีเอ็นจิเนียริ่ง  เพราะวิสัยทัศน์จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของการรีเอ็นจิเนียริ่งว่าควรจะมีรูปแบบอย่างไร  จึงจะทำให้องค์การเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตัวอย่างวิสัยทัศน์ขององค์การ  มีดังนี้

1.                                     การปฏิบัติการ (Operations)  ในองค์การ  คือ  การบริหารและการอำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานหรือบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์การ

2.                                     วัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้ (Measurable objectives)  คือ  ความถูกต้องรวดเร็วและการสร้างความพึงพอใจแก่บุคคลที่มาใช้บริการ

3.                                     ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในการทำงานลง  และพัฒนาปรับปรุงเวลาในการทำงานให้มีความเหมาะสมโดยคงคุณภาพในการทำงานที่ดีไว้

4.                                     กำหนดให้บริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกันมีระบบการประสานงาน  การแลกเปลี่ยนของข้อมูล  การตัดสินใจและกระบวนการทำงานที่เป็นระบบเดียวกัน

5.                                     ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารงานทุกระดับ  และใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการสื่อสารกันทั่วโลก

6.                                     การเลือกกลุ่มบริการที่เน้นกลุ่มลูกค้าเป็นสำคัญว่าควรจะเป็นกลุ่มใดทั้งรายย่อยและรายใหม่

7.                                     การตอบคำถามทางโทรศัพท์สามารถให้บริการข้อมูลได้อย่างครบถ้วนทุกเรื่อง ณ จุดเดียว (คือเป็น One stop service center)

8.                                     จัดสำนักงานให้เป็นสำนักงานอัจฉริยะ ( Intelligent Building) และเป็นสำนักงานไร้กระดาษเทคโนโลยี

9.                                     วิธีการทำงานต้องรวดเร็ว ใช้ระยะเวลาน้อย  มีการประสานการทำงานของบุคลากรและธุรกิจให้เข้ากับเทคโนโลยี

10.                              เปลี่ยนแปลงระบบการรายงานทางการเงิน  การเขียนข้อเสนองานและสัญญาตลอดจนการติดต่อกับผู้ผลิตอุปกรณ์ ผู้จัดส่งของ  ผู้ติดตั้งอุปกรณ์  และการเรียกเก็บเงิน

11.                              การบริการไม่ใช่พิจารณาที่ต้นทุนและราคาเท่านั้น  แต่ควรเป็นนวัตกรรมด้านบริการที่มีคุณภาพ (Quality service innovation)  ดังนั้นจึงต้องสร้างมูลค่า (Value creation)  ให้เพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

12.                              องค์การที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีโครงสร้างการทำงานที่คล่องตัว  เน้นการมีส่วนร่วมในการทำงานของทุกระดับ  เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสแสดงบทบาททางความคิดและความสามารถเต็มที่

13.                              การจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถสูง  โดยการให้อัตราเงินเดือนที่สูงมากกว่าการเน้นไปที่สวัสดิการ

14.                              ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม  โดยให้องค์การสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15.                              การกำหนดขั้นตอนการทำงานจะเน้นการประชุมปรึกษาหารือมากกว่าการติดต่อสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่ง่จะช้ากว่า

16.                              กำหนดหน้าที่งานสำหรับพนักงานทุกคน (Job description)  ฝึกอบรมพนักงานทุกระดับเพื่อให้เป็นมืออาชีพ  หรือให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

17.                              สรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและพยายามพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งพยายามรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ให้ได้นานที่สุด (ให้เขาอยู่ในองค์การโดยมีความพึงพอใจมากที่สุด)  มีการคิดค้นระบบผลตอบแทนใหม่ ๆ ให้กับพนักงานและผู้บ่ริหารอย่างยุติธรรม  เพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นได้

18.                              การแข่งขันจะต้องมีการปรับปรุงกลยุทธ์และระบบการบริหารภายในให้ดี  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  และได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน

19.                              การบริการต้องทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ซึ่งการจะให้บริการที่ดีนั้นจะต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เช่น  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology )  มาใช้ให้เหมาะสม

20.                              เปลี่ยนจากยุคข้อมูลสารสนเทศ (Information age)  เป็นยุคการสื่อสารที่สมบูรณ์ (Communication age)

21.                              เปลี่ยนแนวความคิดที่ว่าเทคโนโลยีคือต้นทุนอย่างหนึ่ง  มายอมรับว่าเทคโนโลยีคือเครื่องมือในการบริหารจัดการ  โดยให้คอมพิวเตอร์เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะนำมาใช้ในการบริหารงาน  และสร้างระบบเครือข่ายสำหรับการบริหารจัดการ (Management network)  และเครือข่ายสำหรับลูกค้า (Customer  network)

22.                              การเลือกผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ (Vision)  ที่กว้างไกล  และสามารถทำงานร่วมกับบุคคลได้ทุกระดับทุกฝ่าย

23.                              การดำเนินแผนกลยุทธ์จะใช้การรีเอ็นจิเนียริ่งเป็นแนวทางนำไปสุ่ความสำเร็จ

 

นอกจากแนวทางของวิสัยทัศน์  (Vision)  ที่กำหนดในส่วนขององค์การแล้ว  ผู้บริหารอาจกำหนดวิสัยทัศน์ในส่วนภายนอกที่จะเข้ามาสนับสนุนงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ดังนี้

1.                                     ธุรกิจในอนาคตมีแนวโน้มที่จะแข่งขันกันอย่างรุนแรงในการแย่งชิงตลาด  และการแย่งชิงบุคลากรที่มีความสามารถซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ ( Key success)  รวมทั้งการเข้าไปครองตลาดใหม่ ๆ มีมากขึ้น

2.                                     การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ขาย  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจซึ่งกันและกันและสร้างการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในอนาคต

3.                                     พนักงาน  ผู้รับเหมาะ  ผู้ขาย  และลูกค้าจะเป็นผุ้ที่แสวงหาข้อมูลและความรู้อยู่ตลอดเวลาผู้บริหารองค์การจะต้องทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนกระบวนการ  โดยอยู่เบื้องหลังการบังคับบัญชา

4.                                     ผู้บริหารองค์การจะต้องทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนกระบวนการ  โดยอยู่เบื้องหลังการบังคับบัญชา

5.                                     ผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer (CEO)  ต้องยอมลดระดับการควบคุม  แต่ยังคงถือคำสั่งการบังคับบัญชาอยู่

6.                                     วัฒนธรรมขององค์การอาจมีผลกระทบต่อพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน  และเป้าหมายขององค์การที่แตกต่างกัน  โดยต้องการวิธีการสื่อสารที่จะทำให้พนักงานเข้าใจ  และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันให้ได้

7.                                     นำองค์การไปสู่การแข่งขันกับระบบภายนอกเพื่อเข้าสู่ธุรกิจระดับโลก

8.                                     การรักษาภาพพจน์ที่ดีขององค์การไว้  เช่น  มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า  พนักงานในองค์การ  สังคม  และสภาพแวดล้อม

9.                                     การสร้างแผนการกระจายเครือข่ายงานแบบมืออาชีพ  โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในองค์กาให้มากที่สุด

10.                              ธุรกิจจะพยายามเข้าไปดำเนินการในธุรกิจด้านอื่น ๆ  ที่มีความเกี่ยวข้องกัน  และ/หรือในธุรกิจที่องค์การมีศักยภาพสูงเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

11.                              เลือกดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับเวลา  และพยายามมองหาโอกาสในธุรกิจใหม่ ๆ

12.                              ฐานะด้านการเงินที่มั่นคงไม่ใช่ประเด็นสำคัญในการดำเนินธุรกิจ  แต่องค์การจะเติบโตและประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยความสามารถทางการบริหาร

ตัวอย่างของวิสัยทัศน์ (Vision)  ที่กล่าวมาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง  และปรับให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ในโลกของการแข่งขันไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา  สถานที่  บุคคลที่มีอิสระทางความคิด  ซึ่งเป็นมุมมองที่แตกตางกันของแต่ละบุคคล

 

ขั้นที่  3  การชี้ให้เห็นถึงกระบวนการหลักของการบริหารองค์การ

                การชี้ให้เห็นถึงกระบวนการหลักของการรีเอ็นจิเนียริ่งที่ถูกต้องมีวิธีการดังนี้

1.                                     วิธีการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง (Reengineering method) 

1.1ศึกษารูปแบบกระบวนการทำงานให้เข้าใจ  (Understanding process)    โดยการ

มอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าใจในงานเป็นอย่างดีไปทำการศึกษารูปแบบกระบวนการ  เพื่อนำไปใช้สำหรับทำรีเอ็นจิเนียริ่งซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง  ได้แก่  ผู้นำ (Leader)         ผู้เป็นเจ้าของกระบวนการ (Process owner)  ทีมงานที่ทำรีเอ็นจิเนียริ่ง (Reengineering czar)  โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องนี้จุเข้ามามีบทบาทแตกต่างกันดังนี้

(1)                               ผู้นำ (Leader)  หมายถึง  ผู้บริหารระดับสูง  ซึ่งมีอำนาจสั่งการ

และชักชวนให้มีการจัดทำรีเอ็นจิเนียริ่ง  ผู้นำ (Leading)  จะทำหน้าที่แต่งตั้งผู้เป็นเจ้าของกระบวนการ (Process owner)  ที่จะเข้ามาทำหน้าที่จัดการประชุมระหว่างทีมงานที่ทำรีเอ็นจิเนียริ่ง (Reengineering team)  โดยการช่วยเหลือของผู้มีอำนาจทำรีเอ็นจิเนียริ่ง (Reengineering czar)  ทั้งอยู่ภายใต้นโยบายการรีเอ็นจิเนียริ่งของคณะกรรมการผู้ชี้นำ (Steering committee)  โดยบทบาทของผู้นำต่อการรีเอ็นจิเนียริ่ง  มีดังนี้

(1.1)                    เป็นผู้มีอำนาจสั่งการให้มีการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง

(1.2)                    เป็นผู้ที่มีความสามารถมองการณ์ไกลเห็นภาพองค์การในอนาคต  และสามารถชักชวนพร้อมกับให้กำลังใจพนักงานที่ร่วมทำรีเอ็นจิเนียริ่ง

(1.3)                    เป็นผู้ตั้งเป้าหมายพร้อมกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง  พร้อมกับแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

(1.4)                    เป็นผู้ให้การสนับสนุนการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง  โดยการแสดงจุดประสงค์ออกมาอย่างเด่นชัด  มีการจัดระบบการบริหารที่สามารพวัดผลงานและให้ผลตอบแทนแก่พนักงานเพื่อเป็นแรงจูงใจ มีการจัดเวลาให้ทำรีเอ็นจิเนียริ่งเต็มที่

(1.5)                    เป็นผู้มีความสามารถชักชวนให้พนักงานยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 

(2)                               ผู้เป็นเจ้าของกระบวนการ (Process owner )  หมายถึง  ผู้จัดการที่

มีความรับผิดชอบในกระบวนการทำงานที่จะให้มีการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง  โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเพื่อให้ทีมทำงานทำหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์  เป็นผู้ให้กำลังใจ  ติดตาม  ประสานงาน  พร้อมทั้งรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของทีมทำงาน  แล้ววัดผลการทำงานตามรูปแบบกระบวนการทำงานใหม่อย่างต่อเนื่อง  แม้การทำรีเอ็นจิเนียริ่งแต่ละโครงการจะแล้วเสร็จแต่จะไม่ใช่เป็นผู้กำหนดรูปแบบการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง  คุณสมบัติของผู้เป็นเจ้าของกระบวนการควรอยู่ในระดับผู้บริหารที่มีความอาวุโส  มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่ต้องทำรีเอ็นจิเนียริ่ง  เป็นที่เชื่อถือในองค์การ  และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

(3)                               ทีมงานรีเอ็นจิเนียริ่ง (Reengineering team)  หมายถึง  ทีมทำงาน

ของพนักงานซึ่งตกลงใจร่วมกันทำรีเอ็นจิเนียริ่ง  โดยทำหน้าที่คิดค้นและจัดรูปแบบกระบวนการทำงานใหม่ที่ส่งผลให้การทำงานดีขึ้นคุณสมบัติของทีมงานที่ทำรีเอ็นจิเนียริ่ง  คือ  ควรมีสมาชิก (ลูกทีม)  จำนวนระหว่าง 5-10 คน  ซึ่งประกอบด้วยบุคคล 2  ฝ่ายคือ

(3.1)                    คนวงใน (Insiders)  ควรเป็นพนักงานที่มาจากหลายฝ่าย  ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานที่จะมีการจัดรูปแบบใหม่  กล่าวคือ  เป็นผู้ที่รู้เรื่องการทำงานในกระบวนการเป็นอย่างดี  หรือเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับงานพอสมควร  แต่ต้องไม่ยึดติดกับกระบวนการทำงานเดิมมากจนเกินไป  นั่นคือมีความรู้หลักเกณฑ์เป็นอย่างดี  และมีความสามารถในการพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์

(3.2)                    คนวงนอก (Outsiders)  เป็นพนักงานนอกสายกระบวนการทำงาน ( Outside the process)  หรือเป็นบุคคลภายนอกบริษัท (Outside the company)  ที่จุให้ความคิดเห็นในแง่ที่แตกต่างกันออกไปโดยมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ  ต้องกล้าแสดงออกทั้งการถาม-ตอบ-คิด เป็นผู้ฟังและประสานความคิดได้ดี

จำนวนสัดส่วนสมาชิกระหว่างคนวงในและคนวงนอก  ควรเป็นคนวงใน 

2-3 คน  ต่อคนวงนอก 1  คน  สำหรับวิธีการทำงานของทีมงานจุมีการประชุมร่วมกัน  (Team  meetings)  เพื่อหาข้อเท็จจริงในการทำงานสำหรับระยะเวลาการทำงานควรจัดเวลาในการทำ          รีเอ็นจิเนียริ่งไม่น้อยกว่า 75% ของชั่วโมงทำงานทั้งหมด  และใช้เวลาทำไม่น้อยกว่า 1  ปี  พร้อมทั้งควรติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากที่ได้ทำรีเอ็นจิเนียริ่งแล้ว  ซึ่งสมาชิกของทีมไม่ควรกลับไปทำงานแบบเดิมแต่ควรอยู่ในสายงานใหม่ซึ่งมีการทำรีเอ็นจิเนียริ่งแล้ว  เพื่อให้การรีเอ็นจิเนียริ่งล้มเหลว

(4)                               คณะกรรมการผู้ชี้นำ (Steering committee)   หมายถึง

คณะกรรมการผู้มีหน้าที่ดูแลการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ชี้นำ  มีดังนี้

(4.1)                    จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่มีการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง

(4.2)                    จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อใช้ในการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง

(4.3)                    ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่ทีมงานประสบอยู่ คุณสมบัติสำคัญของคณะกรรมการผู้ชี้นำคือ  ควรเป็นกลุ่มของผู้บริหารอาวุโส  ซึ่งรวมไปถึงเจ้าของกระบวนการ (Process owner ) และผู้นำ (Leader) ด้วยก็ได้

(5)                               ผู้มีอำนาจทำรีเอ็นจิเนียริ่ง (Reengineering czar)  หมายถึง 

ผู้รับผิดชอบด้านเทคนิคในการทำรีเอ็นจิเนียริ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้   บทบาทหน้าที่ของผู้มีอำนาจทำรีเอ็นจิเนียริ่ง มีดังนี้

(5.1)                    เป็นหัวหน้าสูงสุด ( Leader’ s chief of staff)  ของทีมทำงานทั้งหมดในองค์การที่มีหน้าที่ทำรีเอ็นจิเนียริ่ง

(5.2)                    เป็นผู้รายงานผลการรีเอ็นจิเนียริ่งโดยตรงต่อผู้นำ (Leader)

(5.3)                    เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าของกระบวนการ (Process  owner)  และทีมงานริเอ็นจิเนียริ่ง (Reengineering team)

(5.4)                    เป็นผู้ประสานงานกับทีมทำงานต่าง ๆ

(5.5)                    เป็นผู้ให้คำปรึกษารายละเอียดการทำงานและให้       

คำแนะนำ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

(5.6)                    เป็นผู้ช่วยคัดเลือกสมาชิกทีมทำงานและให้การ

สนับสนุนด้านเครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกขององค์การ (Organization’s infrastructure)  เช่น  เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มที่

                2.            การจัดรูปแบบกระบวนการทำงานใหม่  (Reengineering  process)   การจัดรูปแบบกระบวนการทำงานใหม่   แบ่งวิธีการดำเนินการออกเป็น  3  วิธี  ดังนี้

                                2.1  การใช้วิธีการทำรีเอ็นจิเนียริ่งที่ถูกต้อง   โดยมีรายละเอียดดังนี้

                                                (1)  ตั้งชื่อกระบวนการทำงาน   (Giving  the  process  name)   เพื่อให้รู้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของงานโดยมีชื่อบ่งบอกให้รู้  ประกอบด้วย

(1.1)      กระบวนการผลิต  (Manufacturing)     ใช้บ่งบอกว่าเป็น

กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบไปจนถึงการส่งสินค้าออกจากโรงงาน  (Procurement-to-ship  process)  ซึ่งเป็นชื่อกระบวนการทำงานอย่างหนึ่ง

(1.2)                    กระบวนการอนุมัติสินเชื่อ     ใช้บ่งบอกว่าเป็นกระบวน

การจัดทำคำขอสินเชื่อไปจนถึงการอนุมัติสินเชื่อ

(1.3)                    กระบวนการพัฒนาสินค้า    ใช้บ่งบอกว่าเป็นกระบวน  

การออกแบบไปจนถึงผลิตสินค้าต้นแบบ  (Concept-to-prototype)

(1.4)                    กระบวนการขาย    ใช้บ่งบอกว่าเป็นกระบวนการหา

ลูกค้าไปจนถึงรับใบสั่งซื้อ   (Prospect-to-order  process)     

(1.5)                    กระบวนการจัดส่งสินค้า  ใช้บ่งบอกว่าเป็นกระบวนการ

รับใบสั่งซื้อสินค้าไปจนถึงการรับเงิน  (Order-to-payment   process)

(1.6)                    กระบวนการบริการจะใช้บ่งบอกว่าเป็นกระบวนการ

ตอบคำถามและบริการลูกค้า   (Inquiry-to-resolution process) 

                                                (2)  สร้างแผนภูมิกระบวนการทำงานในระดับสูง  (Creating  a  high  level  process  map)    เพื่อให้รู้การไหลของงาน   (Work  flow)   ในองค์การว่า    งานแต่ละอย่างมีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไรตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น   ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยในการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง   โดยในแผนภูมิกระบวนการทำงานจะแสดงขั้นตอนการทำงานย่อย  (Subprocess)   จึงสามารถศึกษาถึงจุดอ่อนของงานแต่ละขั้นตอนได้    สำหรับการทำแผนภูมิกระบวนการทำงานนั้นควรใช้เวลาประมาณ  1   เดือน   เพื่อแสวงหารูปแบบกระบวนการทำงานหลักขององค์การให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ   และเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงานทุกคนว่าเป็นกระบวนการทำงานที่สามารถปฏิบัติได้จริง    และควรระบุลูกค้าลงในแผนภูมิกระบวนการทำงานด้วย    ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากระบวนการทำงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

                                                (3)  เลือกกระบวนการทำงานขึ้นมาใหม่   (Choosing  the  processes  to  reengineering)   เป็นวิธีการคัดเลือกกระบวนการทำงานที่จะทำการจัดรูปแบบใหม่โดยพิจารณาจากความสำคัญ  3  ประการ   ดังนี้

                                                                (3.1)  เป็นกระบวนการที่มีความบกพร่องในหน้าที่งาน  (Dysfunction   broken  process)   โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ยอมรับกันภายในว่าเป็นกระบวนการทำงานที่แย่แล้ว   จึงพบอาการพร้อมกับสาเหตุเพื่อจะได้หาวิธีการแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุนั้น

                                                                (3.2)  เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญ  (Important   process)  โดยพิจารณาถึงผลกระทบหรือความพึงพอใจที่ลูกค้าจะได้รับจากกระบวนการนั้น    ทั้งในด้านของต้นทุนการผลิต   การส่งสินค้าตรงเวลา    และรูปลักษณ์ของสินค้า   เป็นต้น

                                                                (3.3) เป็นกระบวนการที่อยู่ในสภาพที่เป็นไปได้   (Feasible   process)  พร้อมที่จะมีการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง   โดยพิจารณาถึงปัจจัยสำคัญ  3   ประการ  คือ  (1) ขนาดของกระบวนการทำงานที่จะทำรีเอ็นจิเนียริ่ง   ถ้าเป็นกระบวนการทำงานที่มีขนาดใหญ่   โอกาสสำเร็จก็จะยากขึ้นเพราะเกี่ยวข้องกับงานหลายฝ่าย   และต้นทุนก็จะสูงตามไปด้วย   (2)  ความสามารถของทีมงานที่จะทำรีเอ็นจิเนียริ่ง   (3)  การให้คำมั่นสัญญา  (Commitment)  ของผู้เป็นเจ้าของกระบวนการ

                                                (4)   ทำความเข้าใจและทำการจัดรูปแบบกระบวนการทำงานใหม่  (Understanding  and  reengineering  process)   เป็นการทำความเข้าใจในกระบวนการทำงานเพื่อให้ทีมทำงานมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานนั้นอย่างเพียงพอ  และสามารถนำไปใช้ทำรีเอ็นจิเนียริ่งได้อย่างถูกต้อง   โดยมีวิธีการดังนี้

                                                                (4.1)  การทำความเข้าใจในกระบวนการทำงานที่กำลังทำอยู่ในเรื่องลักษณะของงาน   ผลการทำงาน   ตลอดจนปัญหาที่มีอยู่โดยไม่ต้องทำการวิเคราะห์เจาะลึกด้านเอกสารหรือรายละเอียด    ทั้งนี้เพราะการวิเคราะห์อาจไม่ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริง

                                                                (4.2)  การทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า   โดยต้องรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการจากแหล่งต่างๆ  แล้วทำความเข้าใจในความต้องการนั้นๆ   ให้ดีที่สุด  โดยแบ่งเป็นความต้องการ   (Want)   และความจำเป็นที่ขาดไม่ได้  (Need)

                                                                (4.3)  การจัดรูปแบบกระบวนการทำงานใหม่   เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า  ซึ่งอาจใช้แนวทางขององค์การที่ประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่าง

                                                                (4.4)  การทดสอบรูปแบบกระบวนการทำงานใหม่เพื่อหาจุดบกพร่องก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง   โดยการตั้งทีมทำงานเพื่อทำการทดลอง  (Lab  team)   ในการหาจุดบกพร่องและข้อแก้ไข    เพื่อให้รูปแบบกระบวนการทำงานที่จัดขึ้นใหม่มีความสมบูรณ์มากที่สุด

                                2.2  การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มที่    เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามลักษณะงานและความรับผิดชอบที่กำหนดขึ้นตามสภาวะการณ์ต่างๆ   อย่างยืดหยุ่นได้    พร้อมๆ   กับการวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  เป็นการล่วงหน้า   การมีวิทยาการทันสมัยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  ขึ้นมา   เช่น   การใช้โทรศัพท์ประชุมทางไกล  (Teleconference)   เป็นวิทยาการที่สามารถทำให้เกิดการประชุมระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ต่างสถานที่กัน   ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการช่วยประสานงาน   และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ   ซึ่งอยู่ในที่ต่างๆ  ได้เข้าร่วมในการประชุม  จึงกล่าวได้ว่า   วิทยาการก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์อย่างมากมายต่อการรีเอ็นจิเนียริ่ง   เช่น  ธนาคารต้องการจัดรูปแบบกระบวนการอนุมัติสินเชื่อขึ้นใหม่ก็สามารถใช้ฐานข้อมูลสินเชื่อที่เชื่อมโยงถึงกัน   (Online  credit  database)   ซึ่งทำให้สาขาและฝ่ายต่างๆ  ได้ทราบถึงนโยบายข้อมูลต่างๆ  ตลอดจนแนวโน้มในการปล่อยสินเชื่อ  ฯลฯ   ทำให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถวางแผนงานต่างๆ  ร่วมกันได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารใดๆ   ซึ่งการติดต่อกันระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่จะผ่านเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  data  interchange  (EDIT) )  ทำให้การทำงานของธนาคารมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร  ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย

                                2.3         การใช้เทคนิคในการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง   มีดังนี้

                                                (1)  บทบาทและความเข้าใจของผู้บริหารระดับสูงต่อต่อการทำรีเอ็นจิเนียริ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ   (The  role  and  understanding  of  senior  management  on  reengineering   is   vital)   ก่อนทำรีเอ็นจิเนียริ่งผู้บริหารระดับสูงควรทำการศึกษาแนวทางการรีเอ็นจิเนียริ่งให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน   เพราะการดำเนินการปรับเปลี่ยนอะไรเพียงเล็กๆ  น้อยๆ  แล้วเข้าใจว่าได้รีเอ็นจิเนียริ่งแล้วนั้น   เป็นสิ่งที่อาจนำไปสู่ความล้มเหลวในการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง  ซึ่งถือว่ายังไม่ได้เกิดการรีเอ็นจิเนียริ่งเลย   เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ผู้บริหารคาดว่าจะได้เพิ่มขึ้นเป็น  200-300  เปอร์เซ็นต์   จึงไม่สามารถเป็นไปได้   สุดท้ายก็เลยหมดศรัทธาต่อการรีเอ็นจิเนียริ่งไป

                                                (2)          อย่าพยายามทำรีเอ็นจิเนียริ่งเมื่อประธานกรรมการบริหารเหลือเวลาอีก  2  ปี  ก่อนเกษียณอายุ  (Do  not  attempt  to  reengineering  when  the  CEO  is  two  years  from   retirement)   ประธานกรรมการบริหารที่ใกล้เกษียณอายุอาจจะไม่ค่อยกระตือรือร้น   หรือสนใจกับการรีเอ็นจิเนียริ่ง   เพราะกลัวว่าเมื่อทำแล้วจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างองค์การและระบบการบริหารหลายระบบ   ซึ่งก่อให้เกิดการผูกมัดที่จะไปจำกัดการทำงานของผู้เข้ารับตำแหน่งคนต่อไป   หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในสายการบังคับบัญชาจนก่อให้เกิดความขัดแย้งการแย่งชิงอำนาจการบริหารกัน  นอกจากนี้อาจทำให้ไม่มีเวลาพอที่จะเรียกรู้กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในการรีเอ็นจิเนียริ่ง

                                                (3)          อย่าจัดการรีเอ็นจิเนียริ่งไว้ช่วงกลางของระเบียบวาระการประชุมของบริษัท  (Do not bury  reengineering in  the  middle  of  the  corporate  agenda)  การให้ความสำคัญกับการรีเอ็นจิเนียริ่งเป็นอันดับแรกในการปฏิบัติงานถือว่าเป็นหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จของการรีเอ็นจิเนียริ่ง

                                                (4)          อย่าพยายามยึดติดกับกระบวนการเดียวแต่ควรมีการเปลี่ยนแปลง  (Do  not  try  to  fix  a  process  but  change it)   หลักการด้านกระบวนการเป็นพื้นฐานสำคัญของการรีเอ็นจิเนียริ่งที่ถูกนำมาใช้มากที่สุด  แต่ไม่ใช่ยึดติดอยู่กับกระบวนการเพียงกระบวนการเดียวแล้วนำไปใช้ตลอดไป   เพราะปัจจัยต่างๆ   ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า  (Customer)  การแข่งขัน  (Competition)  และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  จึงต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการไปด้วย   โดยสรรหากระบวนการที่มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไปมาใช้ในองค์การ

                                                (5)          อย่าพยายามทำรีเอ็นจิเนียริ่งให้เกิดขึ้นจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน  (Do  not  try  to  make  reengineering   happen  from  the  bottom  up)   หลักสำคัญอีกประการหนึ่งของการรีเอ็นจิเนียริ่งคือการรีเอ็นจิเนียริ่งจะไม่มีทางเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จจากระดับล่างขึ้นมาสู่ระดับบนได้เลย    เพราะระดับล่างยังขาดแนวความคิดกว้างไกล   ขาดอำนาจในการสั่งการการเปลี่ยนแปลง  และจะมีความคิดว่าการออกแบบกระบวนการ  โดยรวมเป็นต้นกำเนิดของปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเขา   จึงมักต่อต้านหรือพยายามขจัดออกไป

                                                (6)          อย่าแยกความล้มเหลวของการรีเอ็นจิเนียริ่งออกจากโปรแกรมการปรับปรุงธุรกิจ  (Do  not  fail  to  distinguish  reengineering  from  other  business  improvement  programs)   องค์การจำนวนไม่น้อยใช้โปรแกรมการปรับปรุงธุรกิจอื่นๆ  เช่น  การปรับปรุงคุณภาพ   การปรับปรุงแนวทางเชิงกลยุทธ์   การลดขนาดธุรกิจให้เหมาะสม  ฯลฯ   โปรแกรมเหล่านี้มักจะมีระยะเวลาดำเนินการสั้น  และได้นำการรีเอ็นจิเนียริ่งไปเป็นแนวทางในโปรแกรมต่างๆ   เหล่านั้นที่สำคัญ   บางครั้งได้มอบความรับผิดชอบในการรีเอ็นจิเนียริ่งให้กับทีมงานที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งถือเป็นอันตรายสำหรับการรีเอ็นจิเนียริ่ง

                                                (7)          มอบหมายงานให้บุคคลที่เข้าใจการรีเอ็นจิเนียริ่งอย่างแท้จริงเพื่อเป็นผู้นำในการจัดทำ  (Assign  someone  who  really  understand  reengineering  to  lead  the  effort )   ผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจการรีเอ็นจิเนียริ่งและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล   สามารถสร้างความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้อาวุโสหรือมีอำนาจเพียงอย่างเดียว

                                                (8)          ต้องใช้ความรู้และความสามารถไม่ใช่อาศัยโชคช่วย   ต้องรู้กฎเกณฑ์และการหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาด  (Knowledge  and  ability, not luck : know the rules and avoid  making  mistakes)   การทำรีเอ็นจิเนียริ่งให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่อาจอาศัยโชคช่วย  หรือรอให้เกิดขึ้นเองโดยความบังเอิญ  แต่ต้องอาศัยความรู้   กฎเกณฑ์  และข้อกำหนดในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น   จึงต้องการทำการศึกษาอย่างจริงจัง และทำความเข้าใจให้ดีก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติ  ตลอดจนดำเนินการตามทฤษฎีของการรีเอ็นจิเนียริ่งอย่างเคร่งครัดก็จะได้ผลสำเร็จดังที่ปรารถนา

                                                (9)          อย่าหวงทรัพยากรที่ไปสนับสนุนการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง  (Do  not  skimp   on  the  resources  devoted  to  reengineering)  มีกฎเกณฑ์ยอมรับกันว่า   ถ้าไม่ยอมเสียสิ่งใดก็จะไม่ได้รับผลนั้นมาเช่นกัน   หมายความว่าองค์การจะไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จจากการรีเอ็นจิเนียริ่งได้เลย   ถ้าไม่มีการลงทุนอย่างเพียงพอทั้งในด้านบุคลากรที่มีความสามารถ   ระยะเวลา   และความปรารถนาอย่างแรกกล้าของผู้บริหารระดับสูงที่จะทุ่มความพยายามอย่างสม่ำเสมอในการชี้นำและติดตามดูกิจกรรมต่างๆ  ของกระบวนการรีเอ็นจิเนียริ่งที่ดำเนินการอยู่ในองค์การอย่างแท้จริง

                                                (10)        เพิกเฉยทุกอย่างยกเว้นการออกแบบกระบวนการใหม่  (Ignore  everything  except  process  redesign)   รีเอ็นจิเนียริ่งไม่ใช่เป็นเพียงการออกแบบกระบวนการใหม่เท่านั้น  แต่ยังเกี่ยวข้องกับการทำให้กระบวนการที่ออกแบบใหม่นี้เกิดเป็นรูปธรรมจริงอีกด้วย  ดังนั้นความแตกต่างระหว่างผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำกับผู้ที่ล้มเหลว   จึงไม่ได้อยู่ที่คุณภาพของแนวความคิดของทั้งสองฝ่าย  แต่อยู่ที่ว่าเขาทำอะไรกับแนวความคิดเหล่านี้ได้บ้าง  สำหรับผู้ที่ล้มเหลวนั้นอาจเป็นเพราะไม่ได้นำกระบวนการออกแบบใหม่ไปปฏิบัติอย่างแท้จริง

                                                (11)        ไม่สนใจต่อค่านิยมและความเชื่อของประชาชน   เพื่อสร้างวัฒนธรรมเชิงความคิด  (Neglect  people’s  values and  beliefs  to  create  thinking  culture)  โดยปกติผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องการเหตุผลบางประการเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นภายใต้กระบวนการในการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง  และนอกจากการออกแบบกระบวนการใหม่แล้ว   ผู้บริหารยังต้องจูงใจผู้ปฏิบัติงานให้เขายืนหยัดต่อสู้กับความยากลำบากที่อาจเกิดขึ้น   โดยการส่งเสริมค่านิยมและสร้างความเชื่อใหม่ๆ  ที่จำเป็นในการสร้างกระบวนการ  กล่าวคือ   ผู้บริหารต้องให้ความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน   เพราะการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนทัศนคติในการยอมรับด้วย   การให้รางวัลตอบแทนพฤติกรรมที่ดีจึงควรถูกนำมาใช้

                                                (12)        อย่ายอมให้วัฒนธรรมองค์การและทัศนคติด้านการบริหารจัดการมาขัดขวางการเริ่มต้นทำรีเอ็นจิเนียริ่ง  (Do  not  allow  existing  corporate  culture  and  management  attitudes  to  prevent  reengineering  from   getting  started)   วัฒนธรรมที่ยาวนานขององค์การเป็นอุปสรรคขัดขวางความพยายามในการทำรีเอ็นจิเนียริ่งตั้งแต่เริ่มต้น  เช่น   องค์การใดมุ่งผลลัพธ์ในระยะสั้นอาจพบว่า   การขยายวิสัยทัศน์ของบุคลากรให้กว้างไกลขึ้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก   บุคลากรอาจมีความโน้มเอียงในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง   อาจรู้สึกไม่สบายใจต่อการปรับเปลี่ยนแนวทางที่ปฎิบัติกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน   ดังนั้นผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบต่อการเอาชนะอุปสรรคดังกล่าวนี้ให้ได้

                                                (13)        อย่ามุ่งไปสู่กระบวนการทางธุรกิจที่เป็นนามธรรม  (Do  not  focus   on  abstract  business  process)   การดำเนินการตามกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นนามธรรมที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้นั้นถือเป็นความสูญเปล่า     เพราะผู้ปฏิบัติงานจะไม่สามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติออกมาเป็นรูปธรรม  หรือเป้าหมายที่ชัดเจน  ทำให้สูญเสียทรัพยากรต่างๆ  โดยไร้ประโยชน์

                                                (14)        อย่าวางข้อจำกัดก่อนการกำหนดปัญหา   และจำกัดขอบเขตความพยายามในการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง  (Do  not  place  prior  constraints  on  the  definition  of  the  problem   and  the  scope  of  the   reengineering  effort)   ความพยายามในการรีเอ็นจิเนียริ่งจะล้มเหลวอย่างแน่นอน   ถ้าเริ่มต้นจากการกำหนดแนวทางหรือปัญหาที่จะแก้ไขอย่างแคบๆ  การรีเอ็นจิเนียริ่งที่ถูกต้องจะลดข้อจำกัดทั้งหลายออกให้หมด  เพื่อให้สามารถศึกษาสิ่งที่องค์การควรทำตามความต้องการของลูกค้าทุกแง่ทุกมุมได้อย่างแท้จริง   และยังยืนยันได้ว่าการรีเอ็นจิเนียริ่งที่เป็นไปอย่างเรียบร้อย   นิ่มนวลไม่มีผลกระทบต่อใครเลยถือว่ายังไม่มีการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง

                                                (15)        ความเต็มใจต่อผลงานที่สำเร็จแต่ผลลัพธ์ให้เป็นรองลงมา  (Be  willing  to  settle  for   minor  results)   การต้องการผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่จำเป็นต้องใช้ความทะเยอทะยานมาก  และมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น  อีกทั้งยังต้องเผชิญกับความไม่พอใจและความยากลำบากจากการรีเอ็นจิเนียริ่ง   จนบางครั้งผู้บริหารพึงพอใจเพียงการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆ  มากกว่า   แต่ถ้ามองการณ์ไกลแล้วในสภาพการแข่งขันที่สูง  อาจจะเป็นความสูญเสียด้วยซ้ำ  เพราะการเลือกการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยจะไปเสริมแรงให้เกิดวัฒนธรรมการปรับเพียงเล็กน้อยจนขาดความกล้าที่จะทำอะไรอย่างถอนรากถอนโคน

                                                (16)        อย่ามุ่งกระบวนการออกแบบเพียงอย่างเดียวแต่ต้องลงมือปฏิบัติได้ด้วย  (Do  not  concentrate  exclusively  on  design , but  implement)   การรีเอ็นจิเนียริ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายหลายลักษณะ   ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบบ้าน   โครงสร้างองค์การ   ระบบการบริหาร   ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ  จะต้องได้รับการออกแบบใหม่เพื่อคงไว้ซึ่งระบบดำเนินงานที่ประสานงานกันได้อย่างดีและสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วย

                                                (17)        อย่าใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยกับโครงการรีเอ็นจิเนียริ่งขนาดใหญ่หลายโครงการ  (Do  not  disspate  energy  across  a  great  many  reengineering  projects)  ความสำเร็จของการรีเอ็นจิเนียริ่งอยู่ที่การเน้นจุดสำคัญเฉพาะเจาะจงและการสร้างวินัยอันยอดเยี่ยม   หมายความว่า    องค์การจะต้องเน้นความพยายามในการทำกระบวนการในจำนวนที่ไม่มากนักในเวลาใดเวลาหนึ่ง   เพื่อให้เกิดผลอย่างจริงจัง   เพราะการดำเนินการหลายโครงการพร้อมกันอาจทำให้เกิดความสับสนและงานไม่ต่อเนื่องกัน   เนื่องจากผู้บริหารต้องคอยดูแลโครงการต่างๆ  มากมาย   แต่ถูกจำกัดด้วยเวลาและสมรรถนะในการบริหาร  ทำให้ผลลัพธ์รวมที่ออกมามีประสิทธิภาพน้อยกว่าการมุ่งที่ประเด็นไปในโครงการจำนวนน้อยลง

                                                (18)        พยายามทำรีเอ็นจิเนียริ่งให้เกิดขึ้นโดยปราศจากการทำให้ใครก็ได้ไม่มีความสุข  (Try  to  make  reengineering  happen  without  making  anybody  unhappy)  การรีเอ็นจิเนียริ่งไม่สามารถก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ทุกคนได้   เพราะอาจทำให้บางคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในการปฏิบัติงานในปัจจุบันต้องถูกเปลี่ยนสภาพไป   บางคนสูญเสียงานในหน้าที่  สูญเสียผลประโยชน์   และอาจรู้สึกไม่มีความสุขกับตำแหน่งงานใหม่หลังจากการทำรีเอ็นจิเนียริ่งแล้ว  การพยายามให้ทุกคนพึงพอใจและมีความสุขจากการรีเอ็นจิเนียริ่งจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก

                                                (19)        หยุดทำแต่แรกหรือเกิดความกลัว   (Quit  too  early  or  lose  their  nerve)   การทำรีเอ็นจิเนียริ่งอาจทำให้ทุกคนในองค์การมีความเครียดมาก  และการยืดเวลาในการดำเนินการออกไปยิ่งทำให้รู้สึกเป็นทุกข์ยาวนานออกไป   ซึ่งในระยะเวลา  1  ปีนั้นยาวนานพอที่จะทำให้การรีเอ็นจิเนียริ่งเห็นรูปร่างของความสำเร็จขึ้นมาได้สำหรับกระบวนการหนึ่งๆ   เพราะถ้าใช้เวลานานกว่านี้อาจทำให้พนักงานหมดความอดทนและเกิดความสับสนได้

                                                (20)        อย่าถอยกลับเมื่อคนต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจากการรีเอ็นจิเนียริ่ง   (Do  not  pull  back  when  people  resist  making  reengineering’s  changes)   การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยปกติของบุคคลที่กลัวว่า    ผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำให้ตนเสียประโยชน์   จึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องยอมรับและหาวิธีการแก้ไขโดยการคาดคะเนถึงสิ่งนี้ไว้ก่อน  และไม่ยอมให้การต่อต้านนี้มาทำให้ความพยายามในการดำเนินการรีเอ็นจิเนียริ่งหยุดลง   ซึ่งการใช้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนรวมในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้   จะช่วยลดการต่อต้านให้น้อยลงจนสามารถดำเนินการรีเอ็นจิเนียริ่งได้

                                                (21)        อย่าท้อถอยหมดความพยายาม  ((Do  not  drag  the  effort  out)   การรอผลสำเร็จของการรีเอ็นจิเนียริ่งอาจต้องใช้เวลาบ้าง  และอาจเกิดอุปสรรคขึ้นมากมายจนผู้บริหารท้อถอยคิดจะเลิกทำรีเอ็นจิเนียริ่งหรือลดเป้าหมายในการทำลงมาเป็นเพียงการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆ  ตามที่เคยปฏิบัติมาก่อน   จึงต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าการรีเอ็นจิเนียริ่งจะสามารก่อให้เกิดผลตอบแทนอันมหาศาลในอนาคตอย่างแน่นอน   ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่อไปได้

ขั้นที่  4   การออกแบบกระบวนการใหม่

                                การรีเอ็นจิเนียริ่งให้สำเร็จจะต้องเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานแบบเดิมแล้วหันมายอมรับ  และทำความเข้าใจกับแนวทางใหม่ๆ  ดังต่อไปนี้

1.             การรวมงานหลายงานเป็นงานเดียว  (Several  jobs  are  combined  into  one) 

เช่น  การลดปริมาณเอกสารที่เกี่ยวข้องกันระหว่างฝ่ายบัญชีกับฝ่ายต่างๆ  ซึ่งเท่ากับเป็นการลดข้อผิดพลาดของงานที่อาจเกิดขึ้นหรือการจัดตั้งแผนกประชาสัมพันธ์ขึ้นมา   เพื่อทำหน้าที่รวบรวมงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทั้งหมดขององค์การแทนการชี้แจงข่าวสารของแต่ละฝ่าย  ซึ่งต้องใช้บุคคลากรมากและข้อมูลกระจายกันอยู่จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการแจ้งข่าวสาร   จึงช่วยลดหรือขจัดปัญหาความล่าช้าในการทำงาน   โดยการรวมงานหลายๆ  งานเข้าเป็นงานเดียวจะการแจ้งข่าวสาร  จึงช่วยลดหรือขจัดปัญหาความล่าช้าในการทำงาน   โดยการรวบรวมงานหลายๆ งานเข้าเป็นงานเดียวจะช่วยให้สามารถแก้ไขงานให้เรียบร้อยขึ้น   ซึ่งมีผลทำให้การทำงานของฝ่ายต่างๆ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ขณะเดียวกันก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ  ได้ด้วย  เช่น  ด้านเงินเดือน  ทั้งนี้เพราะจำนวนพนักงานและระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานต่อชิ้นจะลดลงอย่างมาก  ทำให้องค์การไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรด้านบุคคลมากจนเกินไปจึงมีจำนวนบุคคลากรที่พอเหมาะแต่มีศักยภาพในการทำงานที่สูงขึ้น

2.             พนักงานเป็นผู้ตัดสินใจ  และการตัดสินใจกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของงาน 

(Workers  make  decisions   and  decision  making  becomes  part  of  the  work )  เป็นการเพิ่มหน้าที่ในการทำงานของพนักงานจากการทำงานตามหน้าที่แล้วเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ทำควบคู่กันไป   แทนที่จะต้องให้หัวหน้าเป็นผู้ตัดสินใจ  ซึ่งเป็นการยกเลิกข้อสันนิษฐานดั้งเดิมเกี่ยวกับพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานที่มักเชื่อว่า   พนักงานไม่มีเวลาที่จะควบคุมตนเองในการทำงาน  และไม่มีความรู้เพียงพอที่จะสามารถตัดสินใจในงานที่ทำได้จึงต้องมีหัวหน้างานเป็นผู้ควบคุมงานและทำหน้าที่ตัดสินใจ   แต่การเปิดโอกาสให้พนักงานตัดสินใจแทนจะทำให้เกิดผลดีคือ  งานจะไม่ล่าช้า    ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน   และมีการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น  เช่น  พนักงานเคาร์เตอร์ของธนาคารสามารถตัดสินใจอนุมัติการฝาก-ถอนในบัญชีของลูกค้าได้เลย   โดยไม่ต้องใหผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาและเซ็นอนุมัติ  ซึ่งเมื่อพนักงานตัดสินใจอนุมัติการฝาก-ถอนไปแล้ว   เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของตนด้วย

3.             ขั้นตอนในกระบวนการทำงานถูกปฏิบัติด้วยคำสั่งตามปกติ  ซึ่งงานก็จะถูก

จัดลำดับตามความต้องการของสิ่งนั้น  (The  steps  in  the  process  are  performed   in  a natural  order ;  work  ins  sequenced   in  term  of  what  needs  to  follow  what)   เป็นการจัดลำดับการทำงานตามความจำเป็นที่แท้จริงแทนที่จะเป็นการจัดลำดับการทำงานตามความนึกคิด   ซึ่งทำให้การทำงานช้าลงเพราะต้องรอคอยงานซึ่งกันและกัน   โดยไม่เกิดประโยชน์ต่อบุคคลใด  ดังนั้นจึงควรแก้ไขลำดับขั้นตอนของการทำงาน   โดยตัดตอนลำดับขั้นตอนของงานที่ทำอยู่เดิม  (Delinearizing  process)  ดังนี้

                        งานหลายอย่างสามารถทำพร้อมกันไปได้ในขณะเดียวกัน  จะทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น

                        ลดช่วงระยะเวลาการทำงานของงานที่อยู่ในลำดับขั้นตอนต้น  ขั้นตอนท้ายของกระบวนการให้น้อยลง  ซึ่งเป็นผลให้โอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงน้อยลง   และทำให้ไม่ต้องมีการแก้ไขงานซ้ำซาก

                                4.  มีรูปแบบที่ยืดหยุ่นของกระบวนการได้หลายรูปแบบไม่ใช่มีขนาดเดียวเหมาะกับทุกกระบวนการ  (Flexible  multi-versions  of  process ; not one size  fits  all  process)  เป็นการละทิ้งแนวความคิดเกี่ยวกับการผลิตจำนวนมากสำหรับตลาดมวลชน  (Mass  production  for  a  mass  marketing)  ซึ่งเป็นวิธีการทำงานแบบเดียว   แต่ใช้ผลิตสินค้าจำนวนมากและใช้กับงานทุกประเภท  (One size  fit  all  process)   จึงมีควรมีลักษณะที่ซับซ้อน  (Complex)  โดยรวมลักษณะงานทั้งที่เป็นขั้นตอนปกติ  (Normal   procedure)  ขั้นตอนพิเศษ  (Special  procedure)  และขั้นตอนยกเว้น  (Exceptions   procedure)  เข้าไปอยู่ในกระบวนการเดียว   เพื่อรองรับกับทุกสถานการณ์มาเป็นรูปแบบกระบวนการทำงานที่มีรูปแบบความยากง่าย   (Multi-vision)  แตกต่างออกไปตามสถานการณ์  และปรับสภาพได้ตามลักษณะของสภาวะตลาด   สภาพแวดล้อม   หรือปัจจัยนำเข้า   เพื่อให้สอดคล้องและประหยัดเวลาในการทำงาน  และมีสภาพรองรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

5.             งานถูกทำเมื่อเหมาะสมกับเหตุผล : งานถูกโยกย้ายข้ามเขตแดนของการ

จัดการองค์การเพื่อปรับปรุงกระบวนการทั้งหมด  (Work  is  performed  when  it  makes the  most  sense ; work is shifted across  organizational  boundaries  to  improve  overall  process)   แต่เดิมงานอาจถูกแบ่งตามขั้นตอนให้แก่ผู้เชี่ยวชาญตามความถนัดเป็นฝ่ายงานต่างๆ  แต่เมื่อมีการทำรีเอ็นจิเนียริ่งแล้วอาจมีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงงานในฝ่ายต่างๆ  ทั้งนี้เพราะได้มีการรวมงานเดิมที่กระจัดกระจายตามฝ่ายต่างๆเข้าด้วยกัน  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

6.             การตรวจสอบและการควบคุมจะลดลงเมื่อมีการกระทำที่เหมาะสม  (Checks 

and  control  are  reduced  and  done  when  make  economic  sense)   เดิมการปฏิบัติงานจะมีการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ  และมีการควบคุม  ตรวจสอบงานแต่ละขั้นตอนตลอดเวลา   แต่เมื่อมีการทำรีเอ็นจิเนียริ่งแล้วกระบวนการทำงานใดที่ไม่มีคุณค่าเพิ่ม  (Non  value  adding  work)   ก็ไม่จำเป็นต้องควบคุม  โดยจะมีการควบคุมก็ต่อเมื่องานนั้นมีคุณค่า  โดยจะเป็นการควบคุมแบบรวมหรือแบบพิเศษ  ซึ่งเป็นระบบควบคุมที่ยอมรับความเสี่ยงในระดับหนึ่ง  ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนของการควบคุมได้ในตัว

7.             การประนีประนอมถูกทำให้น้อยที่สุด  (Reconcilliation  is  minimized)  มี

การลดจุดติดต่อภายนอก  (External  contact  points)   ซึ่งช่วยลดปัญหาความขัดแย้งข้อมูล   เพราะการประนีประนอมระหว่างจุดติดต่อภายนอกหลายจุดต้องกระทำมากขึ้น  เนื่องจากข้อมูลอาจแตกต่างกันมากจนยากที่จะหาข้อสรุปได้อย่างรวดเร็ว  ทำให้การตัดสินใจเกิดความล่าช้า   ขณะเดียวกันการประนีประนอมที่เกิดขึ้นมากเกินไป  ทำให้ข้อมูลเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริง   เมื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการตัดสินใจจึงอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้

8.             ผู้บริหารที่เป็นคู่กรณีต้องเตรียมประเด็นหลักของการติดต่อกับลูกค้า   และถือ

ความรับผิดชอบต่อกระบวนการทั้งหมดเพื่อการตอบคำถามของลูกค้า  การแก้ปัญหาให้ลูกค้า  (A case  manager  provides a single  point  of  contact   ;  and  is need  responsible  for the entire  process  : to answer  customer  question  solve  problem)   โดยปกติแล้วผู้บริหารจะต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้ากับกระบวนการทำงานภายในองค์กร  เสมือนหนึ่งว่าผู้บริหารคนนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการทำงานทั้งหมด   และจะต้องทำหน้าที่ดังกล่าวโดยช่วยตอบคำถามและแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้า 

9.             มีรูปแบบผสมระหว่างการปฏิบัติการแบบรวมอำนาจและกระจายอำนาจเป็นที่

ยอมรับโดยทั่วไป   (Hybrid  centralized/decentralized  operations  are  prevalent)   การรีเอ็นจิเนียริ่งจะเน้นทั้งการใช้วิธีการการกระจายอำนาจและการรวมอำนาจในขณะเดียวกัน  ทั้งนี้เพราะวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  Technology)   สามารถช่วยให้ใช้ทั้ง  2  วิธีได้ในขณะเดียวกัน   โดยมีศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป็นแหล่งข้อมูลร่วม  ซึ่งทุกฝ่ายสามารถนำข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

10.      การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  Technology)   ในการทำ           

รีเอ็นจิเนียริ่งนั้นการใช้วิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเดียวไม่อาจทำให้การรีเอ็นจิเนียริ่งสำเร็จลงได้  แต่การทำรีเอ็นจิเนียริ่งก็จะไม่ประสบความสำเร็จถ้าหากไม่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย   ดังนั้นองค์การจึงต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนี้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   โดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง  และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจำเป็นต้องมีระบบความคิดเชิงอุปมาน  (Inductive  thinking)  ซึ่งเป็นการคิดหาหลักการสำคัญๆ  จากข้อเท็จจริงย่อยๆ  อย่างมีเหตุมีผล   เพื่อให้เห็นภาพรวมและรูปแบบของกระบวนการทำงานแบบใหม่ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด   ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์  โดยปราศจากขอบเขตที่ถูกจำกัด

การออกแบบกระบวนการใหม่  จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆ  ดังนี้

1)            หน่วยงานเปลี่ยนจากฝ่ายตามหน้าที่มาเป็นทีมงาน

2)            งานถูกเปลี่ยนจากงานไม่ซับซ้อนมาเป็นงานที่มีหลายมิติ

3)            การเปลี่ยนบทบาทของบุคคลจากการถูกควบคุมมาเป็นการมอบอำนาจ

4)            เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้งานจากการฝึกอบรมมาเป็นการศึกษา

5)            เน้นการวัดผลการปฏิบัติงาน

6)            เปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความก้าวหน้าในอาชีพการงาน  จากผลการปฏิบัติงานมาเป็นการพิจารณาจากความสามารถ

7)            เปลี่ยนค่านิยมจากการป้องกันมาเป็นการเพิ่มผลผลิต

8)            เปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้บริหารจากผู้ควบคุมดูแลมาเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา

9)            การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การจากลำดับสายการบังคับบัญชามากมาเป็นแบบแนวราบให้มากขึ้น

10)     เปลี่ยนแปลงนักบริหารจากผู้ตัดสินให้คะแนนมาเป็นผู้นำ

ขั้นที่  5  การนำกระบวนการใหม่ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

                การนำรีเอ็นจิเนียริ่งปฏิบัติให้ได้ผลดีนั้น    จะต้องมีการสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ   โดยมีวิธีการดำเนินงานตามรูปแบบกระบวนการทำงานใหม่  ดังนี้

1)            การให้ความรู้ในวิธีการทำงานแก่พนักงาน   ตามรูปแบบกระบวนการทำงานแบบใหม่

2)            การฝึกงานในขณะปฏิบัติงาน   เพื่อให้เกิดความชำนาญ

3)            การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามรูปแบบการรีเอ็นจิเนียริ่ง

4)            การจัดรูปแบบกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

5)            การอบรมให้ความรู้ต่างๆ  ที่ทันสมัย

6)            การฝึกให้คิดเชิงอุปมาน  (อย่างมีเหตุมีผล)

7)            จัดรูปแบบกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ  หลังจากได้มีการประเมินผลแล้ว

                                                               

                                                               

 

 

 

 

ทำไมการรื้อปรับระบบจึงเป็นสิ่งที่ปฏิวัติองค์การแบบถอนรากถอนโคน

                เพราะรีเอ็นจิเนียริ่งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงเล็กๆน้อยๆ

                ไม่ใช่สูตรสำเร็จรูปที่ผู้บริหารจะนำเข้าไปประยุกต์ใช้กับองค์การ

คิดค้นหากระบวนการดำเนินกิจการขึ้นมาใหม่เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงที่ยิ่งใหญ่อย่างเห็นได้ชัด   เพื่อฉกฉวยข้อได้เปรียบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี  

เน้นเรื่องกระบวนการ  (Process  orientation)  ความปรารถนาที่แรงกล้า (Ambition)  การไม่ยึดติดกับกฎข้อบังคับเดิม (Rule  breaking)  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  Technology)

 

ใคร  คือ  ศัตรูหลักภายในองค์การ

                คนที่กลัวการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด   คนที่ต้องการรักษารูปแบบเดิม   ในองค์การมีศัตรู  2   กลุ่ม   ศัตรูกลุ่มแรก  คือ   ทีมบริหารระดับสูง     ศัตรูกลุ่มหลังภายในองค์การที่ต้องกำจัดออกไปคือทีมบริหารในระดับกลาง    ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงต้องมีภาวะผู้นำที่เข้มแข็งจะทำให้ผู้บริหารระดับกลางก็จะเข้มแข็งตามไปด้วย

 

อะไรที่เกี่ยวกับข้าศึกภายนอกองค์การ

                รูปแบบหลากหลายของการพัฒนาชั่วคราวในสภาพแวดล้อมธุรกิจ 

                การออกแบบกระบวนการจากภายนอก  นำกระดาษเปล่า  1  แผ่น  ใช้สำหรับเขียนขั้นตอนการทำงานแบบใหม่  ก่อนเริ่มปรับปรุงควรตั้งคำถามในลักษณะที่ว่าลูกค้าต้องการอะไร   ออกแบบจากมุมมองของลูกค้าก่อนแล้วพิจารณาว่าองค์การควรมีวิธีการดำเนินงานอย่างไร  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

คนจำนวนมากพากันถกเถียงว่า   แนวคิดเรื่องการรื้อปรับระบบเป็นสิ่งที่พูดกันมากมายเหลือเกิน   แต่น้อยรายจะนำไปใช้งานได้จริง

                มองเฉพาะอุตสาหกรรมในอเมริกาจะพบว่า   มีบริษัทจำนวนหลายร้อยแห่งนำเอาแนวคิดรื้อปรับระบบไปใช้จนประสบความสำเร็จเพราะผู้บริหารต้องตั้งใจบริหารจัดการจริงจนโครงการการรื้อปรับระบบประสบความสำเร็จในที่สุด   การปฏิวัติการรื้อปรับระบบที่มีประสิทธิผลก็จะส่งผลในด้านที่ดีมากๆ 

 

การรื้อปรับระบบส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จในด้านไหนมาก  ?

                การรื้อปรับระบบช่วยสร้างแนวทางที่แตกต่างในหลายอุตสาหกรรม

ความสามารถในการแข่งขันและถ้าเป็นไปได้ก็จะทำให้สามารถครอบครองตลาดได้ด้วย

ทำให้การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ

                ลดต้นทุน

                ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น

                เพิ่มรายได้

                ปรับเข้าหาลูกค้ามากขึ้น

                รวมการปฏิบัติการที่ได้มา

เพื่อประสบความสำเร็จในการแข่งขันและอาจจะมีความได้เปรียบในการแข่งขัน

                เพื่อตอบสนองตอบต่อกฎเกณฑ์หรือคำสั่งของผู้บริหารบางรูปแบบ

               

แต่ดูเหมือนว่า   เฉพาะองค์การใหญ่ๆ   เท่านั้น   ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการรื้อปรับระบบ  ?

                ใช่  ผู้บุกเบิกของการรื้อปรับระบบ  คือ   องค์การขนาดยักษ์จริงๆ  เนื่องจากต้องมีความพร้อมในหลายๆด้าน  ไม่ว่าจะทางด้านการเงิน  บุคคลากรทีมงาน  การเมืองภายในบริษัทและการ อาศัยการริเริ่มและการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารระดับสูง

 

นักวิจารณ์ได้ถกเถียงกันว่า   การเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนส่วนมากเหมาะสมเฉพาะธุรกิจที่มีปัญหาเรื่องการเงิน    เห็นด้วยหรือไม่  ?

                นั่นเป็นความคิดเมื่อ   5   ปีก่อน   อาจจะร้อยละ  80   ของธุรกิจที่การรื้อปรับระบบเอาไปใช้ได้เผชิญปัญหาทางการเงินอย่างหนัก   แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันน่าจะเหลือแค่ร้อยละ  20  ล่าสุด   เห็นได้ชัดว่าร้อยละ  70   ที่ใช้การรื้อปรับระบบเตรียมพร้อมรับอนาคตที่แตกต่างในขณะที่อีกร้อยละ  10  ใช้รักษาผลประโยชน์เกิดจากการแข่งขัน 

 

 

ปัจจุบัน  ขอบเขตการรื้อปรับระบบ   กระบวนการจัดการ   หรือการจัดการภาคปฏิบัติที่สำคัญกว่า  ?

                สำคัญด้วยกันทั้งคู่   จำเป็นอย่างยิ่งในการรื้อปรับระบบของกระบวนการการทำงาน  ปัจจุบันมีความพยายามยิ่งยวดในเรื่องกระบวนการการจัดการมากกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา   เป็นเรื่องสำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าธุรกิจต่างๆ   เข้าใจว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างแนวคิดการจัดการในรูปแบบอื่นๆ

 

การรื้อปรับระบบสามารถที่จะใช้ทำงานให้เร็วขึ้นใช่หรือไม่ ?

                สิ่งแรกคือการรื้อปรับระบบของกระบวนการขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง   การรื้อปรับระบบขององค์การทั้งหมดขึ้นอยู่กับจำนวนของกระบวนการที่ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลง    ในเวลาเดียวกันยิ่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การในหลาย ๆ รูปแบบ   ก็ยิ่งทำให้เกิดงานที่ซับซ้อน  

 

แต่ในหนังสือที่แต่ง   Reengineering   Revolution  (1995, Harvard  Business  School  Press)   มองว่า  ความพยายามการรื้อปรับระบบเป็นพันธกิจ  5   ปี

                ใช่   แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ   กระบวนการรื้อปรับระบบจำเป็นต้องนำเสนอผลที่รวดเร็ว   ยุคนี้ผู้บริหารเคยชินกับแรงกดดันที่ได้รับจากผลกระทบรวดเร็วในเวลาอันสั้น   และต่างใช้ความพยายามในการปรับองค์การของพวกเขาให้แข่งขันได้ในระยะยาว   จึงต้องกำหนดวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างจะเป็นไปได้ในอนาคตและมีความชัดเจน

 

 

หัวข้อเรื่องการรื้อปรับระบบ   เกี่ยวข้องกับการจัดการร่วมสมัยหรือไม่  ?

                ยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องและจำเป็นมากๆ  สำหรับภาคธุรกิจแท้จริง   ต้องเตรียมพร้อมและเต็มใจที่จะทำการรื้อปรับระบบด้วยตนเอง   เมื่อมีการรีเอ็นจิเนียริ่งจะมีการเปลี่ยนวิธีการทำงานของพนักงาน   ซึ่งมีตัวแปรสำคัญที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  วัฒนธรรมขององค์การ   ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย  ประเด็นหลักจึงไม่ได้อยู่ที่วิธีการแบบเก่าหรือวิธีการแบบใหม่  แต่อยู่ที่ช่วงเวลาการถ่ายโอนวิธีการทำงานกับแบบใหม่นั้น 

 

กล่าวโดยสรุปก็คือการรีเอ็นจิเนียริ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการทำงานแบบเก่า  (ทำการปฏิวัติ)  ให้เป็นแบบใหม่  โดยอาศัยกำลังภายในองค์การหรือหน่วยงานเดิมที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ   ทั้งนี้การสร้างวิธีดำเนินงานขึ้นมาใหม่จะต้องอาศัยความสามารถในการหยั่งรู้  ตลอดจนวิจารณญาณที่ลึกซึ้งของฝ่ายบริหารอย่างแท้จริง  การทำรีเอ็นจิเนียริ่งมี  5  ขั้น

                ขั้นที่ 1                   กำหนดสิ่งที่องค์การจำเป็นต้องทำ

                ขั้นที่ 2                   สร้างสิ่งที่เป็นแบบจำลองของการบริหารงาน  ซึ่งก็คือ  การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  ที่ค่อนข้างจะเป็นไปได้ในอนาคตและมีความชัดเจน

                ขั้นที่ 3                   ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการหลักของการบริหารองค์การ   ไม่ควรสร้างผังงานของกระบวนการปัจจุบัน  เพียงแต่มองและพิจารณาเท่านั้น

                ขั้นที่ 4                   ออกแบบกระบวนการใหม่

                ขั้นที่ 5                   การนำกระบวนการใหม่ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

 

พื้นฐานของการรีเอ็นจิเนียริ่งที่ประสบผลสำเร็จ

                พบว่าต้องมีสมรรถนะ  7  ประการเป็นส่วนหนึ่งของการรีเอ็นจิเนียริ่งด้วย  จึงจะทำให้ประสบผลสำเร็จ  ซึ่งได้แก่

1.             ความสามารถในการทำรีเอ็นจิเนียริ่งให้สอดคล้องกับวิธีการที่ลึกซึ้งและเป็นระบบ

2.             ความร่วมมือในการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับหน้าที่งานธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด

3.             ความสามารถในการประเมิน  วางแผน  และนำการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติในลักษณะต่อเนื่อง

4.             ความสามารถในการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งหมดจากการเปลี่ยนแปลงที่เสนอขึ้นมา

5.             ความสามารถในการวางรูปแบบและจำลองการเปลี่ยนแปลงที่เสนอขึ้นมา

6.             ความสามารถในการใช้รูปแบบเหล่านี้ในลักษณะต่อเนื่อง

7.             ความสามารถในการรวมตัวแปรทางการบริหารทั้งหมดของบริษัทเข้าด้วยกัน

 

 น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว ราคาพิเศษ 90 แคปซูล สนใจ/ต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดด่อ ร้านพาศิริอาหารเสริม โทร. 085-949-6949 คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  Coach Outlet Online
  Coach Outlet Online ganninian@yahoo.cn 24/07/2013 14:20

  Any 18th for


  Coach Outlet Online


  Pebble Beach destination can be quite crucial making use of the Snuff 5 various place to


  Coach Outlet


  give tons of choices for one birdie for individuals who's in the position to hit the


  Coach Factory Outlet


  green outside the golf tee. On depleting extra modify,Coach Discount


  Coach Outlet Online


  blend it with any price savings. Singapore reports


  Coach Outlet Store Online


  solid numbers for


  Coach Outlet Store Online


  their nationwide buying festival.I suggest you choose Dark blue and


  Coach Outlet Store Online


  in addition Grilling


  Coach Factory Online


  Gray should the just attending have one fit. Be individual. Fitness experts in addition


  Coach Factory Outlet


  to fitness coaches should be credentialed by using


  Coach Outlet


  a legitimate


  Coach Handbags Outlet


  organization. Should you be sensation along/depressed, acquire a listing


  Coach Outlet Online


  of the excellent details


  Coach Factory Online


  in your own existence; site your young ones initial inside checklist. Sports each of


  Coach Outlet


  these hues will


  Coach Outlet


  straightaway turn you in a good go


  Coach Outlet Online


  turner and in some


  Coach Factory Outlet


  cases express your own personal style.Kase says that


  Coach Outlet


  that's usually all it bring that you should be employed to it and also for the anxious


  Coach Outlet Online


  feeling to waste. Have got a sensible and playful vogue handbag


  Michael Kors Outlet


  prompted through Salvatore Ferragamo. Lawrence.)Expense Goldstein,Tory


  Michael Kors Outlet Store


  Burch Outlet partner residence inside Livermore Lab's


  Michael Kors Outlet Online


  Bodily then Existence Sciences Directorate, hailed your


  Michael Kors Outlet


  identify opportunities originating from a information launch. Herbal


  Michael Kors Outlet


  skin care products is focused in right this moment, which equals


  Chanel Outlet


  mean, a stupendous scene to gain basic foundation, simply because fewer you are more


  Chanel Outlet


  right now, this means you will be lead significantly less


  Chanel Outlet


  a chance to be prepared.

 2. 2
  Coach Outlet Online
  Coach Outlet Online ganninian@yahoo.cn 24/07/2013 14:19

  Any 18th for


  Coach Outlet Online


  Pebble Beach destination can be quite crucial making use of the Snuff 5 various place to


  Coach Outlet


  give tons of choices for one birdie for individuals who's in the position to hit the


  Coach Factory Outlet


  green outside the golf tee. On depleting extra modify,Coach Discount


  Coach Outlet Online


  blend it with any price savings. Singapore reports


  Coach Outlet Store Online


  solid numbers for


  Coach Outlet Store Online


  their nationwide buying festival.I suggest you choose Dark blue and


  Coach Outlet Store Online


  in addition Grilling


  Coach Factory Online


  Gray should the just attending have one fit. Be individual. Fitness experts in addition


  Coach Factory Outlet


  to fitness coaches should be credentialed by using


  Coach Outlet


  a legitimate


  Coach Handbags Outlet


  organization. Should you be sensation along/depressed, acquire a listing


  Coach Outlet Online


  of the excellent details


  Coach Factory Online


  in your own existence; site your young ones initial inside checklist. Sports each of


  Coach Outlet


  these hues will


  Coach Outlet


  straightaway turn you in a good go


  Coach Outlet Online


  turner and in some


  Coach Factory Outlet


  cases express your own personal style.Kase says that


  Coach Outlet


  that's usually all it bring that you should be employed to it and also for the anxious


  Coach Outlet Online


  feeling to waste. Have got a sensible and playful vogue handbag


  Michael Kors Outlet


  prompted through Salvatore Ferragamo. Lawrence.)Expense Goldstein,Tory


  Michael Kors Outlet Store


  Burch Outlet partner residence inside Livermore Lab's


  Michael Kors Outlet Online


  Bodily then Existence Sciences Directorate, hailed your


  Michael Kors Outlet


  identify opportunities originating from a information launch. Herbal


  Michael Kors Outlet


  skin care products is focused in right this moment, which equals


  Chanel Outlet


  mean, a stupendous scene to gain basic foundation, simply because fewer you are more


  Chanel Outlet


  right now, this means you will be lead significantly less


  Chanel Outlet


  a chance to be prepared.

 3. 3
  Coach Outlet
  Coach Outlet jondanaaa123456@gmail.com 19/11/2012 16:42

  “He lifts his trembling hands. "That night the local farmers


  Coach Outlet


  brought their cattle in for the winter because they said the weather was too harsh.


  Coach Outlet Store Online


  "He nods his head towards the group of migrants and gives me a lopsided smile. "Are they


  Coach Outlet


  really worth less than cattle? Our police hound them and hunt them down


  Coach Outlet


  like plague victims."The town hall is reluctant to provide more permanent shelter


  Coach Outlet Online


  in case, like Sangatte, it should act as a magnet and swell the migrant numbers further.Just outside the town, on the edge of an industrial


  Coach Factory Online


  estate, two small portacabins make up the migrants' shower block.The men push one another in their haste to get in, snatching the phials of medicated


  Coach Outlet Online


  shampoo and shower gel offered by the hassled charity workers and clamouring for clean clothes and underwear.At the door, a handsome, clean-shaven


  Coach Outlet


  man with gelled-back hair is trying to catch my eye. I go over to him with a smile, offer my hand and introduce myself.Only when he fixes me with a


  Coach Factory Outlet


  look of reproach do I realise I have met him before."Madame," he reminds me quietly. "I am Anwar, the industrial chemist from Syria. You were


  Coach Factory Outlet


  a guest in my house."Beyond the bright lights of Sin City, let loose in a bulldozer, eat steak like the Mob and play vintage pinball.Activities:


  Coach Outlet Store


  Bulldozer therapy The first thing to know about Las Vegas is this: whoever came up with the name Sin City really wasn’t kidding.


  Coach Outlet


  ‘Arrive with luggage, leave with baggage,’ as the old joke goes.


  Louis Vuitton Outlet Online


  But hangovers and ill-advised wagers aren’t the only reason to come to this parched corner of


  Louis Vuitton Outlet Online


  southern Nevada, a four-hour drive from LA. There’s also the


  Burberry Outlet


  unmistakable sense that you’ve arrived in a place where the laws of reality are simply not being enforced.This, after all, is a town where an


  Coach Outlet Store Online


  exotic dancer was once put on trial for murdering her boyfriend over buried treasure – six tons of silver bullion, to be precise; it’s


  Coach Outlet Online


  a town where tourists used to attend roof-top ‘atomic bomb parties’ to view ten-kiloton blasts, wearing only shorts and sunglasses for protection (the Nevada Test Site is 70 miles away);”

 4. 4
  Coach Outlet Online
  Coach Outlet Online y3505@126.com 19/11/2012 14:54

  In 2012, Google


  Coach Outlet Store Online


  believes it has started the future of television on YouTube -- even


  Coach Outlet Online


  if, outside of YouTube's offices, no one seems to be watching it.YouTube,


  Coach Outlet


  the video-sharing site that got so big from hosting amateur videos that Google


  Gucci Belt


  bought it for $1.65 billion in 2006, is doubling down


  Coach Factory Outlet


  on its risky bet to be the place for original, TV-quality


  Coach Factory Outlet


  programming online. On Thursday, the website told reporters


  Gucci Belts


  that it will reinvest in some of the YouTube-original


  Coach Factory Outlet


  channels it created in January.After handing out more


  Coach Outlet Online


  than $100 million altogether to 100 channels that would


  Coach Online Outlet


  create videos exclusively for YouTube,


  Coach Outlet Online


  Google's decided to provide a second round of


  Coach Outlet Online


  funding for 30 to 40 of them, Peter Kafka of AllThingsD


  Hermes Belts


  and Michael Learmonth of AdAge report. Google didn't say exactly


  Coach Factory Online


  how much it would reinvest beyond indicating that the "new investments will be roughly equivalent to the first," AdAge wrote.

 5. 5
  asaka
  asaka 5452545@qq.com 17/09/2012 15:15


  Long before the Beijing Olympics Nike España, 2010 adidas in China to the sea had expected sales of 1 billion euros. When it comes to this goal Nike Air Max España, he still has a share statisfied effort: "in 2008, we have almost achieved, that by the year 2009, he met ' man-made disasters '. "However, he added that" we are with Nike is comparable to last year! ”

 6. 6
  Coach Factory
  Coach Factory coachoutlet@hotmail.com 11/09/2012 16:56


  Mr Rajoy made the pledge in his first television interview since taking office. But he said no decision to request a bailout had been taken.Last week,


  Coach Outlet Online


  the president of the European Central Bank (ECB)


  Coach Outlet Online


  unveiled plans to buy bonds from indebted countries - under bailout conditions.


  Coach Factory Outlet


  Mario Draghi said the ECB would provide a "fully effective backstop".The aim of the programme was to cut the borrowing costs


  Coach Outlet Online


  of debt-burdened

 7. 7
  Coach Factory Outlet Online
  Coach Factory Outlet Online LouisVuitton468@gmail.com 21/05/2012 15:07

  Robin Gibb was born in 1949 Coach Factory Online on Isle of Man off the British coast, and the Gibb boys grew up in Manchester. The family later moved to Redcliffe, Australia, where their group performed Louis Vuitton Handbags on television as the B.G.'s -- a moniker they later altered to the Bee Gees. Their father, Hughie, was a drummer and big-band Chanel Handbags leader.The family returned to England in the 1960s, and they began to emerge on an international scale. Through the end of that decade and Coach Factory Online into the next, they crafted melodies that utilized their unique voices to gain acclaim thanks to songs Coach Factory Outlet Online like "To Love Somebody," "Lonely Days" and "How Can You Mend a Broken Heart."By the mid-1970s, they transitioned to develop more Coach Factory Outlet dance-oriented hits such as "Jive Talkin' " and "Nights on Broadway."Yet for all these earlier successes, the Bee Gees Coach Factory Outlet skyrocketed to new heights with the 1977 release of "Saturday Night Fever," a movie starring John Travolta that was built around the group's falsetto Louis Vuitton Belts voices and disco-friendly songs.In the latter part of the 1970s, the Bee Gees "dominated dance floors and airwaves. With their matching white suits, soaring high harmonies and polished, radio-friendly records Gucci Belt, they remain one of the essential Hermes Belts touchstones to that ultra-commercial era," the Rock and Roll Hall of Coach Outlet Store Online Fame says on its website.

 8. 8
  Coach Factory Outlet Online
  Coach Factory Outlet Online LouisVuitton468@gmail.com 21/05/2012 15:06

  Robin Gibb was born in 1949 Coach Factory Online on Isle of Man off the British coast, and the Gibb boys grew up in Manchester. The family later moved to Redcliffe, Australia, where their group performed Louis Vuitton Handbags on television as the B.G.'s -- a moniker they later altered to the Bee Gees. Their father, Hughie, was a drummer and big-band Chanel Handbags leader.The family returned to England in the 1960s, and they began to emerge on an international scale. Through the end of that decade and Coach Factory Online into the next, they crafted melodies that utilized their unique voices to gain acclaim thanks to songs Coach Factory Outlet Online like "To Love Somebody," "Lonely Days" and "How Can You Mend a Broken Heart."By the mid-1970s, they transitioned to develop more Coach Factory Outlet dance-oriented hits such as "Jive Talkin' " and "Nights on Broadway."Yet for all these earlier successes, the Bee Gees Coach Factory Outlet skyrocketed to new heights with the 1977 release of "Saturday Night Fever," a movie starring John Travolta that was built around the group's falsetto Louis Vuitton Belts voices and disco-friendly songs.In the latter part of the 1970s, the Bee Gees "dominated dance floors and airwaves. With their matching white suits, soaring high harmonies and polished, radio-friendly records Gucci Belt, they remain one of the essential Hermes Belts touchstones to that ultra-commercial era," the Rock and Roll Hall of Coach Outlet Store Online Fame says on its website.

 9. 9
  coach outlet
  coach outlet 2227185012@qq.com 07/05/2012 10:53

  Facebook shares traded shares


  Louis Vuitton Purses


  it may seem like every securities firm in America


  Gucci Belts


  is involved in the Facebook IPO. All those firms


  Chanel Bags


  are, of course, barred by law from issuing research


  Coach Outlet


  reports ahead of the IPO. But Wedbush Securities


  Louis Vuitton Bag


  wasn’t an underwriter, and they’re out today with


  Chanel Bags


  what appears to be the first public research on the


  Hermes Belts


  much-hyped web darling.Wedbush’s Michael Pachter started


  Coach Outlet Online


  the shares at outperform with a $44 price target


  Louis Vuitton Bags


  . Reached by phone, Pachter said the firm made a


  Coach Outlet


  conscious decisions not to seek a piece of the IPO


  Coach Outlet


  action, in part so they could write about it,


  Coach Outlet


  and help the firm’s clients who have traded


  Coach Outlet


  Facebook shares in the private market.pre-IPO


  Coach Outlet Online


  report is “highly unusual,” Pachter acknowledged,


  Coach Outlet


  but said Wedbush has been active in the private


  Coach Factory Outlet


  market for Facebook shares, and he’s been


  Coach Outlet Store


  covering the company for about a year.lapping the


  Coach Outlet


  $44 price target on Facebook shares, he said, is


  Coach Outlet


  one way to send the signal that the proposed $28-$35


  Coach Outlet


  range is “pretty silly.”There’s tons of mand in


  Coach Factory Store


  the private market, he said, amid light supply.


  Coach Outlet


  Thefirm traded shares at $31 in January, Pachter said


  Coach Outlet Online


  and itgone straight up since then, traded at $44


  Coach Outlet


  most recently, and that’s with a six-month


  Coach Outlet Store


  lock-up period, he the firm’s clients who have traded 12’


  Coach Factory Outlet


  ll may have to revisit his price target after the IPO


  Coach Factory Outlet


  . It could go to $70 the first day.So, MarketBeaters,


  Chanel Bags


  what do you think? Does $44 sound about right


  Coach Factory Online


  Feel free to cast Pachter said the firm made a


  Louis Vuitton


  conscious decisions not to seek a piece of


  Coach Outlet


  the IPO action, in part so they could write about it, and help


  Coach Factory Outlet


  he pointed out Pachter said 89

 10. 10
  55
  55 alive_dear1@hotmail.com 08/03/2012 21:11

  เนื้อหามาจากไหนครับอยากได้อ้างอิง

 1  2 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ร้านพาศิริอาหารเสริมแผนกลดน้ำหนัก

 ติดต่อเรา

view